Zespół

Rehabilitacja dzieci i dorosłych

mgr Joanna Zając

Wykształcenie

2008 - 2013

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, kierunek: Fizjoterapia (studia I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

Temat pracy Jakość życia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 43397

 

Szkolenia

05.2019 Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, kurs I stopnia
12.2018 PNF w pediatrii
03.2018 PNF kurs podstawowy
10.2017 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Masaż Shantala
03.2015 Kurs masażu gorącymi kamieniami
03.2015 Kurs masażu bańką chińską
02.2015 Kurs masażu klasycznego I i II stopnia

Dni i godziny wizyt

pon.: 12:00-20:00
śr.: 12:00-20:00
czw.: 12:00-20:00
mgr Konrad Jaklewicz

Wykształcenie

2007-2012 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia, studia (I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej.

Temat pracy: Ocena koordynacji ruchowej dziewcząt i chłopców niewidomych

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 30907

Szkolenia

07.2019 Terapia manualna – AWS 2: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
04.2019 Terapia Manualna - MT-REHA: Medyczny trening terapeutyczny według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
03.2019 Terapia manualna – AWS 1: Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
12.2018 Terapia Manualna – AEX 2: Badanie i leczenie kończyny górnej.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
10.2018 Terapia Manualna – AEX 1: Badanie i leczenie kończyny dolnej.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 06.2018 Terapia Manualna – OWS: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa.
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 03.2018 Terapia Manualna – UWS: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa. 
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 01.2018 Terapia Manualna – OEX: Badanie i leczenie kończyny górnej.
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 09.2017 Terapia Manualna – UEX: Badanie i leczenie kończyny dolnej. 
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
11.2016 Współczesne metody fizjoterapii w pulmonologii

Dni i godziny wizyt

pon.: 15:00-20:00
wt.: 15:00-20:00
śr.: 15:00-20:00
czw.: 15:00-20:00
pt.: 15:00-20:00
mgr Klaudia Kozdrowicz

Wykształcenie

2014-2019

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, kierunek Fizjoterapia (studia I i II stopnia) zakończone obroną
pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
Temat pracy: „Porównanie stanu wiedzy studentów IV roku Stomatologii oraz studentów I roku II
stopnia Fizjoterapii na temat możliwości rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego.”

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 48140

Szkolenia

 06.2019  Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 – 12 miesięcy
 02.2018  Taping rehabilitacyjny

Dni i godziny wizyt

pon.: 9:00-14:30
wt.: 14:30-20:00
śr.: 9:00-14:30
czw.: 14:30-20:00
pt.: 9:00-14:30
mgr Zuzanna Kłoda

Wykształcenie

2014-2019
Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunek Fizjoterapia (studia I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
Temat pracy: „Ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa u kobiet z bólami głowy.”

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 60520

Szkolenia

  02.2018  Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym.
 10.2016  Kinezjotaping KT1/KT2

Dni i godziny wizyt

pon.: 14:30-20:00
wt.: 9:00-14:30
śr.: 14:30-20:00
czw.: 9:00-14:30
pt.: 14:30-20:00
mgr Tomasz Juchnicki

Wykształcenie

2007-2012 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia, studia (I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Temat pracy: „Analiza elektromiograficzna mięśni kończyn dolnych w cyklu chodu osób po udarze mózgu w okresie podostrym”

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 43813

 

Działalność dydaktyczna

Instruktor szkolenia: Dobór i montaż termoplastycznych wkładek ortopedycznych ICB Medical.


Szkolenia

10.2019 Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. Techniki Energizacji Mięśni cz. 2
01.2019 Zintegrowane manipulacje stawowe (IAM) - A3: Axial Professional
10.2018 Zintegrowane manipulacje stawowe (IAM) - A2: Axial Advanced
07.2018 Zintegrowane manipulacje stawowe (IAM) - A1: Axial Basic
06.2017 High Velocity Low Amplitude (HVLA), krótkodźwigniowe techniki manipulacyjne stawów kręgosłupa i kończyn
03.2016 Terapia Manualna - MT-REHA: Medyczny trening terapeutyczny według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
11.2015 Certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept: Badanie i leczenie kończyn, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.
10.2015 Neurodynamika Kliniczna NDS, kwadrant górny i dolny
05.2015 Terapia manualna – AWS 2: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
03.2015 Terapia manualna – AWS 1: Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
01.2015 Terapia Manualna – AEX 2: Badanie i leczenie kończyny górnej.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
10.2014 Terapia Manualna – AEX 1: Badanie i leczenie kończyny dolnej.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
06.2014 Terapia Manualna – OWS: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa.
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
03.2014 Terapia Manualna – UWS: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa. 
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
11.2013 Terapia Manualna – OEX: Badanie i leczenie kończyny górnej.
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
09.2013 Terapia Manualna – UEX: Badanie i leczenie kończyny dolnej. 
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
07.2013 Kurs Terapii Saebo: Poprawa funkcji kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu.
03.2012 PNF kurs rozwijający, tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF
05.2011 PNF kurs podstawowy

Dni i godziny wizyt

pon.: 14:00-20:00
wt.: 13:00-20:00
śr.: 14:00-20:00
czw.: 13:00-20:00
pt.: 14:00-20:00
mgr Krzysztof Puzyński

Wykształcenie

2008 - 2013

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia, studia (I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej.

Temat pracy: „Wpływ parametrów fali ultradźwiękowej na efekty zachowawczego leczenia ostrogi piętowej”

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 43622

Szkolenia

12.2016 Certyfikat ukończenia szkolenia: Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
04.2016 Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
03.2016 Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich. Terapia punktów spustowych.
12.2015 Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich. Dysbalans mięśniowo-powięziowy.
09.2015 Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich. Technika aktywnego rozluźniania.
05.2015 PNF w pediatrii
04.2015 Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich. Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie.
12.2014 Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich. Techniki Energizacji Mięśni cz. 2.
09.2014 Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich. Techniki Energizacji Mięśni cz. 1.
05.2014 PNF kurs rozwijający, tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF
04.2013 PNF kurs podstawowy
03.2011 Kurs podstawowy Kinesiology Taping zgodny ze standardami K-Active Association.
2009-2010 Kurs masażu dla zaawansowanych (drugiego stopnia)
2008-2009 Kurs masażu klasycznego, leczniczego i sportowego

Dni i godziny wizyt

pon.: 12:00-19:00
wt.: 12:00-19:00
śr.: 12:00-19:00
czw.: 12:00-19:00
pt.: 12:00-19:00

Rehabilitacja niemowląt

mgr Magdalena Danis

Wykształcenie

2004

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, I stopień specjalizacji w zakresie Rehabilitacji Ruchowej 

1994-1999

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek Rehabilitacja Ruchowa, studia jednolite magisterskie zakończone oceną bardzo dobrą.

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 37784

Szkolenia

2018 Terapia Integracji Sensorycznej Ayres (SIAT), moduł 2
2018 Terapia Integracji Sensorycznej Ayres (SIAT), moduł 1
2017 Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
2017 Integracja odruchów dynamicznych i posturalnch cz.1
2016 Cudowny Start Niemowląt
2016 Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka w wieku 0-3
2016 Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - wg integracji odruchów dr Sally Goddard
2009 Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie masażu dziecięcego, tytuł Instruktora Dziecięcego Masażu Shantala
2009 Kurs NDT Bobath dla dzieci, tytuł Dyplomowanego Terapeuty Bobath, prowadzący: Mirosław Kuta
2005 Kurs rozwijający NDT Bobath dla dorosłych, prowadzący: Louise Rutz-La Pitz
2005 PNF w połączeniu z terapią manualną i neurodynamiką, prowadzący: Kitty Hartmann
2004 PNF kurs kliniczny w ortopedii, prowadzący: Marcel Grzebellus
2003 Kurs podstawowy NDT Bobath dla dorosłych, prowadzący: Elisabeth Burge
2002-2003 Neuromobilizacje w terapii manualnej, prowadzący: Jerzy Szprynger
2001 PNF kurs rozwijający, tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF, prowadzący: Carsten Schaefer
2000 PNF kurs podstawowy, prowadzący: Andrzej Lizak
2000 Kurs informacyjny NDT Bobath dla dorosłych, prowadzący: Benedikt Bomer
1999 Wstęp do mobilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa, prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Seyfried

Dni i godziny wizyt

pon.: 9:00-14:00
wt.: 9:00-14:00
śr.: 9:00-14:00
pt.: 9:00-14:00
Elżbieta Szeliga

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 35270

Szkolenia

2015 Kurs „Terapia tkanek miękkich w pediatrii”
2013 Kurs „Trójpłaszczyznowa terapia stóp u niemowląt i dzieci”
2012 Kurs II stopnia na temat Syndromu KiSS, dr Edithe Halfmann
2011 Kurs podstawowy na Doradcę Noszenia ClauWi, Doradca ClauWi
2011 Szkolenie „Bliskość - emocjonalna bezpieczeństwo dla dziecka”
2011 Uczestnictwo w warsztatach „Asymetria posturalna u niemowląt i dzieci”, Leonor Antonietti
2010 Kurs I stopnia na temat Syndromu KiSS, dr Edithe Halfmann
2010 Uczestnictwo w seminarium „Okna Macicy: Twoje Pierwsze Dziewięć Miesięcy – wpływ okresu prenatalnego i perinatalnego na fizyczny, emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka”, dr Ludwig Janus
2009 Kurs Kinesio Taping „Fundamental and Advanced Kinesio Taping Whole Body (KT1 & KT2)”
2005 Kurs NeuroKinezjologii  „Integracja  odruchów dynamicznych i posturalnych w całościowym systemem ruchu ciała”
2005 Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej  „Brain Gym” metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison
2004 Uczestnictwo w warsztatach I-go i II-go stopnia Osteopatii Kranialnej
2004 Uczestnictwo w warsztatach Terapii Powięziowo-Mięśniowej
2002 Kurs masażu niemowląt, tytuł Certyfikowanego Instruktora Masażu Niemowląt, Londyn
2002 Uczestnictwo w warsztatach „Funkcjonalna ocena i metody usprawniania widzenia u dzieci słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością”
1999 Metoda Prechtla w jakościowej ocenie ruchu dziecka, kurs podstawowy, Graz
1998 Kurs Terapii Neurorozwojowej Niemowląt NDT-Bobath w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie
1996 Ukończony po raz drugi Kurs Podstawowy usprawniania dzieci zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego metodą NDT-Bobath, pełnienie obowiązków Lidera Grupy
1990 Kurs Terapii Neurorozwojowej Niemowląt NDT-Bobath w Centrum Zdrowia Matki-Polki w Łodzi
1989 Dodatkowy kurs w zakresie Neurodevelopmental Treatment (Bobath) w  Wojewódzkim Szpitalu w Dziekanowie Leśnym
1988 Basic Course in Neurodevelopment Therapy (Bobath) w Wojewódzkim Szpitalu w Dziekanowie Leśnym

Dni i godziny wizyt

pon.: 9:30-14:30
czw.: 9:30-14:30

Rehabilitacja kobiet w ciąży

mgr Anna Mergner

Wykształcenie

2007-2012 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Rehabilitacji
kierunek Fizjoterapia,
studia (I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej.

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 19046

Szkolenia

05.2017 Warsztat "Kinesiology Taping w ciąży"
10.2016 Warsztat "Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miedniczego"
04.2016 Kurs "Podejście osteopatyczne w Terapii Dna Miednicy"
02.2016 Warsztat "Osteopatia ginekologiczna w bólach dna miednicy"
11.2015 Warsztat "Trening Dna Miednicy metodą Centienica"
03.2015 Kurs "Fizjoterapia w dysfunkcjach dnia miednicy"
03.2014 Kurs "Fizjoterapia w połogu"
08.2011 PNF kurs podstawowy
08.2010 Szkolenie "Masaż bańką chińską"
01.2010 Kurs doszkalający "Masaż, kinezyterapia i inne metody terapeutyczne stosowane w ginekologii i położnictwie"
01.2010 Kurs masażu klasycznego I stopnia

Dni i godziny wizyt

Ortopedia i Traumatologia

lek. med. Dariusz Danis

Dni i godziny wizyt

pt.: 15:30-20:00

Rejestracja pacjentów

+48 693 320 620

MADAMED
ul.Kniaziewicza 45 lok. 9
05-500 Piaseczno

+48 693 320 620
madamed@madamed.pl

100m od przychodni znajduje się ogólnodostępny parking strzeżony.