Zespół

Rehabilitacja dzieci i dorosłych

mgr Joanna Zając

Wykształcenie

2008 - 2013

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, kierunek: Fizjoterapia (studia I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

Temat pracy Jakość życia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 43397

 

Szkolenia

02.2020 Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej
02.2020 Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF
12.2019 Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii Integracji Sensorycznej, kurs II stopnia, uprawnienia Terapeuty Integracji Sensorycznej
05.2019 Neurobiologiczne podstawy terapii Integracji Sensorycznej, kurs I stopnia
12.2018 PNF w pediatrii
03.2018 PNF kurs podstawowy
10.2017 Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Masaż Shantala
03.2015 Kurs masażu gorącymi kamieniami
03.2015 Kurs masażu bańką chińską
02.2015 Kurs masażu klasycznego I i II stopnia

Dni i godziny wizyt

pon.:
16:00-20:00
czw.:
9:00-12:00
sob.:
9:00-12:30
mgr Konrad Jaklewicz

Wykształcenie

2007-2012 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia, studia (I i II stopnia) zakończone obroną pracy magisterskiej.

Temat pracy: Ocena koordynacji ruchowej dziewcząt i chłopców niewidomych

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 30907

Szkolenia

06.2022 Globalna Terapia Stopy
03.2022 Kurs kliniczny nr 2. Badanie i leczenie dysfunkcji w obrębie górnej części kręgosłupa. II CZĘŚĆ ORTOPEDYCZNEJ TERAPII MANUALNEJ: "Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej".
05.2021 Kurs kliniczny nr 1. Badanie i leczenie dysfunkcji w obrębie dolnej części kręgosłupa. II CZĘŚĆ ORTOPEDYCZNEJ TERAPII MANUALNEJ: "Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej".
01.2020 Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej
01.2020 Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF
11.2019 Certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept: Badanie i leczenie kończyn, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.
07.2019 Terapia manualna – AWS 2: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. 
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
04.2019 Terapia Manualna - MT-REHA: Medyczny trening terapeutyczny według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
03.2019 Terapia manualna – AWS 1: Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
12.2018 Terapia Manualna – AEX 2: Badanie i leczenie kończyny górnej.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
10.2018 Terapia Manualna – AEX 1: Badanie i leczenie kończyny dolnej.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
06.2018 Terapia Manualna – OWS: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa.
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
03.2018 Terapia Manualna – UWS: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa. 
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
01.2018 Terapia Manualna – OEX: Badanie i leczenie kończyny górnej.
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
09.2017 Terapia Manualna – UEX: Badanie i leczenie kończyny dolnej. 
Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
11.2016 Współczesne metody fizjoterapii w pulmonologii

Dni i godziny wizyt

pon.:
14:00-17:00
wt.:
9:00-16:00
śr.:
13:30-19:30
czw.:
12:00-20:00
pt.:
14:00-20:00
mgr Klaudia Kozdrowicz

Wykształcenie

2014-2019

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, kierunek Fizjoterapia (studia I i II stopnia) zakończone obroną
pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.
Temat pracy: „Porównanie stanu wiedzy studentów IV roku Stomatologii oraz studentów I roku II
stopnia Fizjoterapii na temat możliwości rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego.”

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 48140

Szkolenia

10.2021 Certyfikat ukończenia szkolenia: CRAFTA (Cranio Facial Therapy Academy) - Craniomandibular and Craniofacial Dysfunctions and Pain
05.2021 Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy
02.2020 Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF
02.2020 Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej
02.2020 PNF kurs podstawowy
06.2019 Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 – 12 miesięcy
02.2018 Taping rehabilitacyjny

Dni i godziny wizyt

pon.:
9:00-14:30
wt.:
14:30-20:00
śr.:
9:00-14:30
czw.:
14:30-20:00
pt.:
9:00-14:30

Rehabilitacja niemowląt

mgr Katarzyna Kozera

Wykształcenie:

2010-2015

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo – Lekarski, kierunek Fizjoterapia, studia (I i II stopnia ) zakończone obroną pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

Temat pracy: Posturograficzna ocena skuteczności wybranych technik metody PNF u pacjentów z zespołami bólowymi części lędźwiowo- krzyżowej kręgosłupa, porównanie technik: rytmicznej stabilizacji i stabilizacji zwrotnej.

2013-2015

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, kierunek Technik Usług Kosmetycznych

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 13564

 

Szkolenia:

2022 Terapia Neurotaktylna MNRI dr Svetlany Masgutovej, poziom 1
2018 Kurs Instruktorski Masażu Shantala
2018 Kurs Instruktorski Masażu Shantala Body Touch
2018 Kurs NDT Bobath, prowadzący Mirosław Kuta
2018 Kurs FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
2016 Kurs Zdrowy kręgosłup – profilaktyka i patologia
2015 Warsztaty „Radiodiagnostyka obszaru głowy i szyi dla potrzeb fizjoterapii”
2014 PNF kurs podstawowy
2014 Kurs Kinesiology Taping
2013 Kurs Masaż Anty-aging 
2013 Kurs Taśmy mięśniowo-powięziowe w masażu zespołów bólowych  kręgosłupa odcinka szyjnego
2013 Kurs Taśmy mięśniowo-powięziowe w masażu zespołów bólowych kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego i miednicy
2013 Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych  organizowany przez INTERMEDICUS Łódź
2012 Kurs masażu klasycznego i sportowego 
organizowany przez INTERMEDICUS Łódź

Dni i godziny wizyt

sob.:
10:00-12:00
mgr Magdalena Danis

Wykształcenie

2004

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, I stopień specjalizacji w zakresie Rehabilitacji Ruchowej 

1994-1999

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek Rehabilitacja Ruchowa, studia jednolite magisterskie zakończone oceną bardzo dobrą.

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 37784

Szkolenia

10.2022 Podejście osteopatyczne w pediatrii (niemowlaki 0-1)
12.2019 Kurs Ortoptyka - Zaburzenie funkcji wzrokowych
11.2019  Kurs Bilateralnej Integracji, tytuł Providera - Terapeuty 
04.2019 Terapia Integracji Sensorycznej Ayres (SIAT), moduł 3, "Specyficzna diagnostyka; Baseline; przyporządkowanie kliniczne; cele i założenia; badania efektywności kontroli przebiegu; ewaluacja"
08.2018 Terapia Integracji Sensorycznej Ayres (SIAT), moduł 2, "Rozregulowanie niemowle, spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)"
04.2018 Terapia Integracji Sensorycznej Ayres (SIAT), moduł 1, "Neurobiologia; Filogeneza - Ontogeneza; niemowle pozbawione regulacji; regulacja własna; somatosensoryka; układ przedsionkowo - proprioceptywny; rejestracja sensoryczna"
2017 Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
2017 Integracja odruchów dynamicznych i posturalnch cz.1
2016 Cudowny Start Niemowląt
2016 Wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka w wieku 0-3
2016 Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - wg integracji odruchów dr Sally Goddard
2009 Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie masażu dziecięcego, tytuł Instruktora Dziecięcego Masażu Shantala
2009 Kurs NDT Bobath dla dzieci, tytuł Dyplomowanego Terapeuty Bobath, prowadzący: Mirosław Kuta
2005 Kurs rozwijający NDT Bobath dla dorosłych, prowadzący: Louise Rutz-La Pitz
2005 PNF w połączeniu z terapią manualną i neurodynamiką, prowadzący: Kitty Hartmann
2004 PNF kurs kliniczny w ortopedii, prowadzący: Marcel Grzebellus
2003 Kurs podstawowy NDT Bobath dla dorosłych, prowadzący: Elisabeth Burge
2002-2003 Neuromobilizacje w terapii manualnej, prowadzący: Jerzy Szprynger
2001 PNF kurs rozwijający, tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF, prowadzący: Carsten Schaefer
2000 PNF kurs podstawowy, prowadzący: Andrzej Lizak
2000 Kurs informacyjny NDT Bobath dla dorosłych, prowadzący: Benedikt Bomer
1999 Wstęp do mobilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa, prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Seyfried

Dni i godziny wizyt

pon.:
9:00-14:00
wt.:
9:00-14:00
śr.:
9:00-14:00
pt.:
9:00-14:00

Rehabilitacja uroginekologiczna

mgr Joanna Wieczorek

Wykształcenie:

Wykształcenie 2016-2021

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, kierunek Fizjoterapia (studia I i II stopnia) zakończone obraną pracy magisterskiej.

Temat pracy: „Wpływ treningu motorycznego na stopień wydolności oddechowej u siatkarek”

 

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów: 70643

Szkolenia:

 03.2022  Kompleksowa fizjoterapia kobiet: Dysfunkcje Seksualne
 03.2022  Techniki osteopatyczne w uroginekologii
02.2022 Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu o stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej, moduł 2
10.2021 Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej, moduł 1
07.2021 Pinoterapia wg. FRSc Radosław Skladowski
06.2021 Masaż tkanek głębokich
12.2019 Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
12.2019 Aktywność fizyczna kobiet po porodzie
11.2019 Blizna - Terapia Kompleksowa
07.2019 Kinesio Taping Fundamental and Advanced (KT1 & KT2)
06.2019 Aktywność fizyczna w ciąży i połogu okiem fizjoterapeuty
08.2016 Kurs masażu I, II stopień

 

 


Dni i godziny wizyt

pon.:
16:00-20:00
wt.:
14:00-20:00
śr.:
9:00-16:00
czw.:
9:00-12:00
pt.:
9:00-14:00

Ortopedia i Traumatologia

lek. med. Dariusz Danis

Dni i godziny wizyt

śr.:
16:00-20:00
pt.:
16:00-20:00

Rejestracja pacjentów

+48 693 320 620

MADAMED
ul.Kniaziewicza 45 lok. 9
05-500 Piaseczno

+48 693 320 620
madamed@madamed.pl

100m od przychodni znajduje się ogólnodostępny parking strzeżony.